гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Петък, 20 Януари 2017 15:02


Олимпиади

Уважаеми ученици,

1.Общинският кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе

на 21.01.2017г. (събота) от 9.00ч. в сградата на гимназията. Продължителност на олимпиадата - 3 астрономически часа.  Участниците се явяват в 8.30ч. в съответните стаи. Списъците на участниците и стаите са изнесени на таблото между І-ви и ІІ-ри етаж.

 2.Общинският  кръг на олимпиадата по география и икономика ще се

проведе на 22.01.2017г. (неделя) от 9.00ч. в сградата на гимназията. Продължителност на олимпиадата - 2 астрономически часа.  Участниците се явяват в 8.30ч. в съответните стаи. Списъците на участниците и стаите са изнесени на таблото между І-ви и ІІ-ри етаж.

 3.Общинският кръг на олимпиадата по физика ще се проведе на

22.01.2017г. (неделя) от 14.00ч. в сградата на гимназията. Продължителност на олимпиадата - 4 астрономически часа.  Участниците се явяват в 13.30ч. в съответните стаи. Списъците на участниците и стаите са изнесени на таблото между І-ви и ІІ-ри етаж. 

 

   От Ръководството

 

 
Четвъртък, 12 Януари 2017 16:35


Промяна в графиците за класни работи

Във връзка с непредвиденото продължение на коледната ваканция на учениците се налага промяна на графика за класни работи. 

Променен график за класни работи.

Заповед на Директора за промяна на графика.

 
Петък, 20 Януари 2017 15:05

 


 

Предложение за обучение

Бургаска търговско-промишлена палата предлага обучение на студенти от България във Финансовия университет към Правителството на Руската Федерация.  Вижте подробностите тук.