гр. Бургас, ж-к "Зорница", тел.:  86-29-46, e-mail:  goethe.burgas@gmail.com

Сряда, 22 Февруари 2017 10:07


Наука и образование

   Видео връзка между учени от ЦЕРН и ученици и учители от ПГПНЕ „Гьоте“, Бургас провокира мисълта по различен начин, за да мотивира и задълбочи търсенията на младите физици от гимназията. Събитието се проведе под ръководството на г-жа Гергана Василева – ст. учител по физика, и се радваше на гости в лицето на Таня Колева – експерт от РУО, Бургас и доц. д-р Добруджалиев преподавател в катедра "Химично инженерство" към Факултета по технически науки в Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр.Бургас. Зорница Захариева-учен от ЦЕРН- от своя страна, запозна аудиторията с основните експерименти, които се провеждат в лабораторията. Последва забавна разходка и оживена дискусия. Поради огромния интерес бе трудно да се вместим във времето, но това е само началото на активната работа по физика и астрономия в и извън часовете.

cern1 cern3
cern2

 
Сряда, 15 Февруари 2017 08:18


В подкрепа на нестандартното

   За пореден път ГППНЕ "Г'ьоте" материализира стремежа си да подкрепя творческата мисъл като предостави възможност на ученици от IX до XII клас да премерят сили с връстниците си от цяла България. Те писаха есе на английски език в рамките на един час. Остава да им пожелаем успех и да благодарим на г-н Янчо Кудев за безупречната организация и постоянна подкрепа!

ese angl1 ese angl3
ese angl2